Komplexní
geodetické
služby

Geodetické práce pro vás
provádíme již od roku 2007

Zaměřuje vám domy, zahrady, cesty, přípojky inženýrských sítí. Vytyčujeme stavby rodinných domů, hal a komunikací. Vyhotovujeme potřebné geodetické dokumenty pro jednání s úřady. Potřebujete sepsat smlouvu pro vklad do katastru? Obraťte se na nás.

Naše služby

Poskytujeme komplexní
geodetické služby

Pomůžeme vám s návrhem rozdělení pozemku, vyhotovíme geometrický plán, vyznačíme hranice v terénu a můžeme i sepsat kupní, či jiné smlouvy pro zápis do katastru nemovitostí.

Zaměřování polohopisů pro projekční činnosti je pro nás samozřejmostí. Působíme v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, ale rádi se podíváme téměř kamkoli.

Katastr nemovitostí

Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku

V případě, že máte spor se sousedem o tom, kde vede skutečná hranice vašich pozemků, nebo chcete oplotit pozemek a potřebujete vědět, kde plot můžete postavit, vyhotovujeme geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vl. upřesněné hranice pozemku. Tento plán se vyhotovuje vždy, když jsou pochybnosti o správnosti polohy určení pozemku v terénu. Cena tohoto plánu začíná na 8.000 Kč.

Vymezení věcného břemene

Potřebujete sousedovi udělit písemný souhlas s užíváním části vašeho pozemku zapsaný na katastru? Vede cizí přípojka přes váš pozemek a chcete to mít právně ošetřeno? K těmto a mnoho dalším podobným případům se vyhotovuje geometrický plán pro vyznačení věcného břemene, „kterých pro vás vyhotovujeme stovky za rok“ a jeho cena je od 4.000,-Kč.

Vyznačení budovy, změna obvodu budovy

Pokud jste si postavili nový dům (garáž, dílnu, atd.), nebo si přistavili k domu novou verandu, případně prostě jen zvětšili stávající stavbu? Budete pro kolaudaci a zápis do katastru nemovitostí potřebovat geometrický plán pro vyznačení budovy. Ty pro vás vyhotovujeme od 6.000 Kč.

Vyhotovujeme smlouvy pro vklad (zápis) změn do katastru nemovitostí

V návaznosti na veškeré geometrické plány vám nabízíme sepsání potřebných smluv (darovací, kupní, o věcném břemenu, atd.) a připravení návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Rozdělení pozemku

Vyhlédli jste si nový pozemek, ale je moc velký a vy potřebujete jen jeho část? Chcete prodat část své zahrady sousedovi a zbytek si nechat? K těmto a dalším případům je potřeba pro zápis do katastru vyhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemku. Vyhotovení těchto geometrických plánů je již mnohem složitější a časově náročnější a jejich cena je od 8.000 Kč.

Inženýrská geodézie

Zaměření polohopisu a výškopisu

Neváhejte a ozvěte se nám, pokud potřebujete pro svého projektanta polohopisné a výškopisné zaměření Vašeho pozemku. Samozřejmostí je výstup ve formátu DWG nebo DGN.

Vytyčení stavby

Vytyčujeme všechny druhy běžných staveb. Rodinné domy včetně laviček, piloty pronosníky hal, silnice i veškeré vedení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.

Zaměření skutečného provedení stavby

Zaměříme stavbu a vyhotovíme dokumentaci pro následné předání investorovi stavby.

Digitální dokumentace skutečného provedení stavby inženýrských sítí

Zaměříme a zpracujeme vedení inženýrských sítí dle požadavku (metodiky) jednotlivých správců.

Zaměření a výpočet kubatury

Pokud potřebujete zjistit množství materiálu, který přesouvá či přesouvat bude, nebo potřebujete zjistit množství materiálu po přesunu, zaměříme a vyhotovíme výpočet kubatury a výsledek předáme v textové i 3D podobě.

Pasport budov

Vyhotovujeme pasporty budov jako podklady pro stavební úřady. Nabízíme zastupování při řešení stavebního řízení.

Podélné a příčné profily

Zaměříme a vyhotovíme podélné či příčné profily komunikace, řeky, rybníka nebo i nadzemního vedení elektrického vedení

Spojte se s námi

Jsme připraveni ihned Vám pomoci a poskytnout komplexní

+420 776 027 159

info@plangeo.cz

PLANGEO služby s.r.o.
Masná 10, 702 00 Ostrava

Reference

Za celou dobu působení v oboru máme zpracováno několik tisíc zakázek.

ARPIK Ostrava s.r.o.
Danyś Wolek Architektura s.r.o.
Elektrorozvaděče s.r.o.
ELMONTEX a.s.
ELTOM s.r.o.
eMCe ProStav s.r.o.
Kamil Vantuch
NOVPRO FM s.r.o.
Obec Hukvaldy
Profiprojekt s.r.o.
Rovina Group a.s.
+ stovky soukromých osob